PLC

Module SM 1234 Simatics S7-1200

Trong các dự án lớn, số lượng các đầu vào/ra dạng số (digital) hoặc dạng tương tự (analog)…

Module SB1223 Simatics S7-1200

Trong các dự án lớn, số lượng các đầu vào/ra dạng số (digital) hoặc dạng tương tự (analog)…

Module SM 1223 Simatics

Trong các dự án lớn, số lượng các đầu vào/ra dạng số (digital) hoặc dạng tương tự (analog)…

CPU 1511-1 PN

Dòng sản phẩm PLC SIMATIC S7-1500 của Siemens được thiết kế theo dạng module với nhiều loại CPU khác nhau phù…

CPU 1518-4 PN/DP

Dòng sản phẩm PLC SIMATIC S7-1500 của Siemens được thiết kế theo dạng module với nhiều loại CPU khác nhau phù…

CPU 1515-2 PN

Dòng sản phẩm PLC SIMATIC S7-1500 của Siemens được thiết kế theo dạng module với nhiều loại CPU khác nhau phù…

CPU 315F-2DP

PLC S7-300 là 1 dòng PLC mạnh của Siemens, S7-300 phù hợp cho các ứng dụng lớn và…

CPU 317-2 PN/DP

PLC S7-300 là 1 dòng PLC mạnh của Siemens, S7-300 phù hợp cho các ứng dụng lớn và…

CPU 315-2 PN/DP

PLC S7-300 là 1 dòng PLC mạnh của Siemens, S7-300 phù hợp cho các ứng dụng lớn và…

CPU 1217C

Bộ điều khiển lập trình SIMATIC S7-1200 là sự lựa chọn thông minh cho các giải pháp tự…

CPU 1215C

Bộ điều khiển lập trình SIMATIC S7-1200 là sự lựa chọn thông minh cho các giải pháp tự…

CPU 1214C, DC/DC/DC

Bộ điều khiển lập trình SIMATIC S7-1200 là sự lựa chọn thông minh cho các giải pháp tự…