Thiết bị đo lường

Đồng hồ đo lưu lượng nước từ tính SITRANS FM 5100W

Đồng hồ đo lưu lượng nước từ tính SITRANS FM 5100W: Là cảm biến lưu lượng điện từ…

BỘ HIỂN THỊ LƯU LƯỢNG SIEMENS MAG 5000-6000

BỘ HIỂN THỊ LƯU LƯỢNG SIEMENS: sử dụng cho những chất lỏng có khả năng dẫn điện, dạng…

Thiết bị đo mức nước siêu âm SITRANS Probe LU240

Thiết bị đo mức nước siêu âm SITRANS Probe LU240 là máy dùng để đo mức nước, thể tích và…