Thiết bị đo lường

Loadcell SIWAREX WL260 (đơn điểm)

Các cảm biến tải trọng (loadcell) đơn điểm được thiết kế để sử dụng trong cân bệ chỉ…

Cảm biến nhiệt độ TS500

SITRANS TS500 là cảm biến nhiệt độ ứng dụng rộng rãi cho nhiều ứng dụng đo đạc sản…

,

Cảm biến nhiệt độ TS300

SITRANS TS300 được thiết kế để sử dụng trong các ứng dụng vi sinh. Các ưu điểm của…

,

Cảm biến nhiệt độ TS100/TS200

Cấu trúc của dòng cảm biến nhiệt độ SITRANS TS100 được dựa trên cáp cách nhiệt khoáng (MIC)…

Cảm biến áp suất thủy tĩnh LH100/300

Cảm biến áp suất Sitrans LH100/300 của Siemens là một thiết bị đo áp suất thủy tĩnh được…

Thiết bị đo áp suất P500

Sitrans P500 được thiết kế để đo áp suất trong các hệ thống đường ống khí, dầu hoặc…

Cảm biến áp suất P320/420

Cảm biến áp suất P320/P420 là thiết bị đo lường áp suất của chất lỏng hoặc khí được…

Cảm biến áp suất P300

Cảm biến áp suất P300 của Siemens là một loại cảm biến áp suất chuyên dùng cho ngành…

Thiết bị đo áp suất P Compact Siemens

Thiết bị đo áp suất P Compact của Siemens là một sản phẩm đáng tin cậy, có thiết…

Thiết bị đo áp suất P200/210/220

Thiết bị đo áp suất P200/210/220 của Siemens là các dòng sản phẩm đáng tin cậy, độ chính…

Thiết bị đo lưu lượng nguyên lý Siêu âm

Thiết bị đo lưu lượng nguyên lý siêu âm của Siemens có các ưu điểm sau: Độ chính…

Thiết bị đo lưu lượng theo nguyên lý Vortex FX330

Thiết bị đo lưu lượng nguyên lý Vortex Siemens là một cảm biến được sử dụng để đo…