Trước hết, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi hiểu rằng việc bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách hàng là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Vì vậy, chúng tôi đã và đang áp dụng các biện pháp đảm bảo để bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách hàng.

  1. Thông tin cá nhân: Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin cần thiết cho việc cung cấp dịch vụ hoặc theo yêu cầu của pháp luật. Thông tin này có thể bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, email, và thông tin thanh toán.

  2. Lưu trữ và bảo mật thông tin: Thông tin cá nhân của quý khách hàng sẽ được lưu trữ trên hệ thống của chúng tôi và bảo mật bằng các biện pháp công nghệ tiên tiến. Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin này với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có sự đồng ý của quý khách hàng hoặc theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

  3. Sử dụng thông tin: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý khách hàng để cung cấp và cải thiện dịch vụ, cung cấp thông tin và hỗ trợ, và thực hiện các hoạt động marketing nếu quý khách hàng đồng ý.

  4. Quyền của khách hàng: Quý khách hàng có quyền yêu cầu truy cập, chỉnh sửa, hoặc xóa thông tin cá nhân của mình. Nếu quý khách hàng có bất kỳ câu hỏi hoặc lo ngại nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

  5. Cập nhật chính sách: Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này từ thời gian để phù hợp với các thay đổi về luật pháp, công nghệ, hoặc hoạt động kinh doanh. Chúng tôi sẽ thông báo cho quý khách hàng về các thay đổi quan trọng.

Chúng tôi cam kết tuân thủ chính sách bảo mật này để bảo vệ quyền lợi của quý khách hàng. Chúng tôi rất trân trọng lòng tin yêu và sự hợp tác của quý khách hàng để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tốt nhất.