02.08.2022

Company Trip 2022 | TOGERTHER WE GROW

Đi đâu không quan trọng, quan trọng là chúng ta đã đi cùng nhau.
Cảm ơn bạn vì đã là một phần của Thiên Tân ETC 🥰🥰🥰

TIN TỨC LIÊN QUAN