Cảm biến áp suất

Cảm biến áp suất thủy tĩnh LH100/300

Cảm biến áp suất Sitrans LH100/300 của Siemens là một thiết bị đo áp suất thủy tĩnh được…

Thiết bị đo áp suất P500

Sitrans P500 được thiết kế để đo áp suất trong các hệ thống đường ống khí, dầu hoặc…

Cảm biến áp suất P320/420

Cảm biến áp suất P320/P420 là thiết bị đo lường áp suất của chất lỏng hoặc khí được…

Cảm biến áp suất P300

Cảm biến áp suất P300 của Siemens là một loại cảm biến áp suất chuyên dùng cho ngành…

Thiết bị đo áp suất P Compact Siemens

Thiết bị đo áp suất P Compact của Siemens là một sản phẩm đáng tin cậy, có thiết…

Thiết bị đo áp suất P200/210/220

Thiết bị đo áp suất P200/210/220 của Siemens là các dòng sản phẩm đáng tin cậy, độ chính…