Vortex siemens

Thiết bị đo lưu lượng theo nguyên lý Vortex FX330

Thiết bị đo lưu lượng nguyên lý Vortex Siemens là một cảm biến được sử dụng để đo…