TS500

Cảm biến nhiệt độ TS500

SITRANS TS500 là cảm biến nhiệt độ ứng dụng rộng rãi cho nhiều ứng dụng đo đạc sản…

CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ

IP65 protection chịu được môi trường ẩm, bụi - Tùy chọn hiển thị số, lập trình được -…