Cảm biến nhiệt độ

Cảm biến nhiệt độ TS500

SITRANS TS500 là cảm biến nhiệt độ ứng dụng rộng rãi cho nhiều ứng dụng đo đạc sản…

,

Cảm biến nhiệt độ TS300

SITRANS TS300 được thiết kế để sử dụng trong các ứng dụng vi sinh. Các ưu điểm của…

,

Cảm biến nhiệt độ TS100/TS200

Cấu trúc của dòng cảm biến nhiệt độ SITRANS TS100 được dựa trên cáp cách nhiệt khoáng (MIC)…

Bộ chuyển đổi tín hiệu Compact and Head Transmitter

Bộ truyền nhiệt độ SITRANS TH100 cho PT100 để lắp đặt vào đầu kết nối Loại B (DIN…