Measuring device

BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU TH100/320/420

Bộ truyền nhiệt độ SITRANS TH100 cho PT100 để lắp đặt vào đầu kết nối Loại B (DIN…

CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ

IP65 protection chịu được môi trường ẩm, bụi - Tùy chọn hiển thị số, lập trình được -…

THIẾT BỊ ĐO ÁP SUẤT SITRANS P210

SITRANS P210 Transmitters dùng cho áp suất thường và áp suất tuyệt đối tỏng các ứng dụng áp…

THIẾT BỊ ĐO ÁP SUẤT SITRANS P200

SITRANS P200 Transmitters dùng cho áp suất thường và áp suất tuyệt đối tỏng các ứng dụng áp…

SITRANS FM 5100W . Magnetic Water Flow Meter

SITRANS FM 5100W Magnetic Water Flow Meter: As an electromagnetic flow sensor…

SIEMENS MAG Flow Monitor 5000-6000

SIEMENS Flow Monitor: used for conductive liquids, the form of…

Ultrasonic water level meter SITRANS Probe LU240

SITRANS Probe LU240 ultrasonic water level meter is a machine used to measure water level, volume and…