×
STT Vị trí SỐ LƯỢNG ĐỊA ĐIỂM NGÀY HẾT HẠN
1 KỸ SƯ THIẾT KẾ TỰ ĐỘNG HÓA 3 TP. Hồ Chí Minh 20/08/2022
2 NHÂN VIÊN KINH DOANH 1 TP. Hồ Chí Minh 21/08/2022
3 KỸ THUẬT VIÊN TỰ ĐỘNG HÓA 2 TP. Hồ Chí Minh 04/08/2022