7MF1565-3CB00-1AA1

THIẾT BỊ ĐO ÁP SUẤT SITRANS P200

SITRANS P200 Transmitters dùng cho áp suất thường và áp suất tuyệt đối tỏng các ứng dụng áp…